Apple lặng lẽ giết chết Watch Series 2

Không có dấu hiệu nào của Apple watch 2 trên trang web của Apple


Một chiếc đồng hồ smartwatch mới vừa mới được Apple giới thiệu trong sự kiên ra mắt sản phẩm mới cách đây ít ngày Apple Watch series 3 và có vẻ như Apple đã ngưng Watch 2 để nhường chỗ cho watch 3.Mặc dù không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra nhưng Apple Watch Series 2 không còn có trên trang web của Apple, mặc dù bạn vẫn có thể mua Apple Watch Series 1 nếu Series 3 nhiều hơn mức bạn muốn trả cho một chiếc đồng hồ thông minh.

Trong những nhận xét của Apple Watch 3, chúng tôi lưu ý rằng thiết bị đeo mới có vẻ chỉ là một nâng cấp gia tăng cho Apple Watch 2, do đó nó tạo ra một ý nghĩa nào đó mà Apple sẽ ngừng sản phẩm tương tự nhưng cũ hơn.Nâng cấp di động


Nâng cấp chính được tìm thấy trong Apple Watch 3 là LTE, do đó bạn có thể thực hiện cuộc gọi và sử dụng dữ liệu mà không cần liên kết với điện thoại của bạn, mặc dù bổ sung này là tùy chọn và tăng giá, vì vậy nếu bạn thực sự muốn là Apple Watch 2, Apple Watch 3 cơ bản sẽ không xa nhãn hiệu.

Tuy nhiên, với Watch 2 chỉ mới một tuổi, và nhận được bốn sao trong bài đánh giá của chúng tôi, thật đáng tiếc khi thấy nó ngưng nhanh như vậy.

Không có nhận xét nào